Ιδιαίτερα

Η ομάδα μας παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα  με στόχο την προετοιμασία  μαθητών που έχουν υψηλό επίπεδο και στόχο την εισαγωγή στις πανεπιστημιακές σχολές πρώτης  ζητησης.

Ιδιαίτερα μαθήματα

20 Ευρώ /ώρα

Προτεινόμενες ώρες ανά εβδομάδα

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφουμε τις ελάχιστες ώρες που απαιτούνται σύμφωνα με την ομάδα μας για τη σωστή και σε βάθος προετοιμασία των μαθητών ανά τάξη και προσανατολισμό.

Α Λυκείου

Άλγεβρα - Γεωμετρία : 3 ώρες

Φυσική : 1,5 ώρα

Χημεία : 1  ώρα

Νεα Ελληνικά : 1,5 ώρες 

Αρχαία Ελληνικά : 1,5 ώρες

Β Λυκείου Πολυτεχνικό

Άλγεβρα : 2 ώρες

Μαθηματικά ΟΠ : 2 ώρες

Φυσική : 2,5 ώρες

Χημεία : 2 ώρες

Νεα Ελληνικά : 2 ώρες 

Β Λυκείου Υγείας

Άλγεβρα : 2 ώρες

Βιολογία : 2 ώρες

Φυσική : 2,5 ώρες

Χημεία : 2 ώρες

Νεα Ελληνικά : 2 ώρες 

Β Λυκείου Θεωρητική

Αρχαία : 3 ώρες

Ιστορία : 2 ώρες

Λατινικά : 2 ώρες

Νεα Ελληνικά : 2 ώρες 

Γ Λυκείου Πολυτεχνικό

Μαθηματικά : 4 ώρες

Φυσική : 3 ώρες

Χημεία : 3 ώρες

Νεα Ελληνικά : 3 ώρες 

Γ Λυκείου Υγείας

Βιολογία  : 3 ώρες

Φυσική : 3 ώρες

Χημεία : 3 ώρες

Νεα Ελληνικά : 3 ώρες 

Γ Λυκείου Θεωρητική

Αρχαία  : 3 ώρες

Ιστορία : 2 ώρες

Κοινωνιολογία : 2 ώρες

Νέα Ελληνικά : 2 ώρες