• Ψηφιακό μάθημα σε ζωντανή σύνδεση με τον διδάσκοντα.

  • Φυλλάδια -σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή σε κάθε μάθημα.

  • Αξιολόγηση με διαρκή έλεγχο και διόρθωση ασκήσεων - εργασιών και τακτικά online διαγωνίσματα. 

  • Μηνιαία ενημέρωση και αναφορά απόδοσης.

  • Η μοναδική τεχνική απαίτηση : ένας υπολογιστής ή ένα tablet.