Πρόγραμμα σπουδών

  • Στην Α΄ Λυκείου μπαίνουν οι βάσεις.

  • Στη Β΄ Λυκείου ξεκινάμε την προετοιμασία για τις πανελλήνιες.

  • Στη Γ΄ Λυκείου ολοκληρώνουμε έγκαιρα την ύλη για να έχουμε  χρόνο για τις επαναλήψεις.

Χημεία

Βιολογία

Φυσική

Μαθηματικά

Οικονομία

Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

​Αρχαία Ελληνικά

Λατινικά

​Πληροφορική

Κοινωνιολογία