ΤΜΗΜΑΤΑ

Το φροντιστήριό μας παραδίδει μαθήματα  σε ομοιογενή οκταμελή τμήματα 

 Οι ώρες ανά εβδομάδα διαμορφώνονται ανάλογα με την τάξη 

και την κατεύθυνση, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Οι ώρες μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με τις αλλαγές που μπορεί να γίνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Α Λυκείου

Άλγεβρα - Γεωμετρία : 4 ώρες

Φυσική : 2 ώρες

Χημεία : 2 ώρα

Νέα Ελληνικά : 2 ώρες 

Αρχαία Ελληνικά : 2 ώρες

Β Λυκείου Θεωρητικό

Αρχαία  : 4 ώρες

Λατινικά : 2 ώρες

Ιστορία : 2 ώρες

Νέα Ελληνικά : 3 ώρες

Β Λυκείου 

Θετικών

Άλγεβρα : 2 ώρες

Βιολογία / Μαθηματικά  : 2 ώρες

Φυσική : 3 ώρες

Χημεία : 2 ώρες

Νέα Ελληνικά : 3 ώρες 

Γ Λυκείου Πολυτεχνικό

Μαθηματικά : 5 ώρες

Φυσική : 4 ώρες

Χημεία : 3 ώρες

Νεα Ελληνικά : 3 ώρες 

Γ Λυκείου Οικονομικό

Μαθηματικά : 5 ώρες

Οικονομία : 4 ώρες

Πληροφορική : 3 ώρες

Νεα Ελληνικά : 3 ώρες 

Γ Λυκείου Υγείας

Βιολογία  : 3 ώρες

Φυσική : 4 ώρες

Χημεία : 3 ώρες

Νεα Ελληνικά : 3 ώρες 

Γ Λυκείου Θεωρητικό

Αρχαία  : 4 ώρες

Ιστορία : 3 ώρες

Κοινωνιολογία : 3 ώρες

Νεα Ελληνικά : 3 ώρες